به هزاران دانشجوی بین المللی که به بناکنندگان کلیسا برای مسیح تبدیل شده اند، بپیوندید

طریقی رایگان و آسان برای اینکه بیاموزید چطور در هر جایی که هستید کلیساها بنا کنید. در یک ساختمان، روی یک کوه، در خانه تان، در یک ساحل، در زندگی واقعی، و آنلاین.

از متخصصین بیاموزید

بیست و پنج سال تجربه در تعلیم رهبران در بیش از 100 کشور.

دات، دروازه آموزشی آنلاینی است برای سازمان بین المللی بنای کلیسای پویا، که در تعلیم به همگان در زمینه اینکه چطور اشتیاق خدا را برای بنای کلیسایش در هر گوشه و کنار این دنیا، محقق و زنده کنیم. امروز ثبت نام کنید تا به بیش از 100000 دانشجویی بپیوندید که به رهبرانی تبدیل شده اند که در رویای خدا مشغول هستند.

از متخصصین بیاموزید

دوره آموزشی آنلاین

دوره ها که هم اکنون در دسترس هستند

مبانی بنای کلیسا

دستورالعمل جامع و پویای مبانی بنای کلیسا تحت هدایت 12 اصل کتاب مقدسی برای بنای کلیسا، به این منظور طراحی شده تا بناکنندگان آینده نگررا قادر سازد که از "مین های زمینی" بنای کلیسا پرهیز کنند، همراه با دعا بنا کنند، و در حینی که بطور موثر رویایشان را دنبال می کنند، تشخیص دریافت کنند.

بنای کلیسای خانگی

بنای کلیسای خانگی از روش چهار زمین استفاده می کند تا به شما آموزش دهد چطور یک کلیسای خانگی ساده از طریق بشارت و شاگردسازی بنا کنید. صرفنظر از اینکه تیم شما چقدر بزرگ است یا چقدر منابع در اختیار دارید، این دوره به شما ابزاری برای بنای موثر کلیساهای تکثیرکننده در درون جامعه تان می بخشد.

0
رهبران تربیت شده
0
دوره های ترجمه شده
0
کلیساهای طراحی شده
0
کشورهای خدمت شده

آنچه دانشجویان ما می گویند

آنها در سراسر دنیا زندگی و کار می کنند، و بعنوان عناصری کلیدی به سوی ماموریت جهانی ما عمل می کنند.

چرا باید دات را اکنون شروع کنید

درباره رویا، ارزشها و DNA اصلی DCPI بیاموزید.

Subscribe to our Newsletter